Αρχική 5 Επικαιρότητα 5 Continuing Medical Education

Το Fetal Medicine Foundation στο Λονδίνο, υπό τον καθηγητή Κύπρο Νικολαϊδη είναι ίσως το καλύτερο Ίδρυμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής στη Ευρώπη. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος του FMF για το Υπερηχογράφημα 1ου Τριμήνου, κατόπιν της σχετικής εγγραφής στο FMF και της ακόλουθης εξέτασης, αποτελεί μέρος της αδιαπραγμάτευτης δέσμευσής μας για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της Μονάδας μας