Αρχική 5 Γυναικολογία 5 Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση και η υστεροσκόπηση αποτελούν την ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική.

Η λέξη λαπαροσκόπηση φανερώνει ότι η τεχνική αυτή βασίζεται στην επισκόπηση με τηλεσκοπική κάμερα οπτικής ίνας (κρύο φως) των έσω οργάνων, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Η ενδοσκόπηση χρησιμοποιείται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες σε όλες σχεδόν τις γυναικολογικές επεμβάσεις.

Στη λαπαροσκόπηση, όλη η επέμβαση πραγματοποιείται διαμέσου μικρών τομών (5 έως 11 χιλιοστών), εφόσον η κοιλιακή χώρα έχει διογκωθεί πρώτα με αέριο CO2, για τη διευκόλυνση των χειρουργικών χειρισμών.

Η τεχνική αυτή βασίζεται στη σύγχρονη άποψη της παγκόσμιας χειρουργικής για την ελάχιστη δυνατή επεμβατική χειρουργική.

Η αυτοφωτιζόμενη τηλεσκοπική κάμερα και τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία περνούν μέσα στην κοιλιακή χώρα από τις μικρές τομές και αποτελούν ουσιαστικά προέκταση των χεριών του χειρουργού, επιτρέποντάς του να τα χρησιμοποιεί έξω από το σώμα και να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας.

Η όλη επέμβαση προβάλλεται σε οθόνες τηλεόρασης, απ’ όπου ο χειρουργός βλέπει και χειρουργεί, και καταγράφεται ψηφιακά.

Μετά από πολλούς προβληματισμούς η χειρουργική λαπαροσκόπηση αποδείχθηκε αποτελεσματική μέθοδος για την θεραπεία παθολογικών καταστάσεων των έσω γεννητικών οργάνων, λόγω των σοβαρών πλεονεκτημάτων της έναντι της κλασικής χειρουργικής.

Ο μικρός χρόνος παραμονής της ασθενούς στην κλινική (1-2 ημέρες), το μικρό κόστος νοσηλείας, η ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου λόγω του μικρού μήκους τομών, το μικρότερο ποσοστό δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων και η δυνατότητα ενδοσκοπικής χειρουργικής κατά την διάρκεια της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης καθιέρωσαν την λαπαροσκοπική χειρουργική ως μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση των περισσοτέρων παθολογικών καταστάσεων των έσω γεννητικών οργάνων.

Ποιες είναι οι γυναικολογικές επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά ;

 • Στειροποίηση
 • Διερεύνηση για τον έλεγχο της βατότητας των σαλπίγγων (με έγχυση κατάλληλης χρωστικής)
 • Αφαίρεση σάλπιγγας, ολόκληρης ή τμήματος αυτής, λόγω έκτοπης κύησης
 • Αφαίρεση ωοθήκης
 • Αφαίρεση κύστης ωοθήκης
 • Αφαίρεση ινομυωμάτων
 • Αφαίρεση μήτρας (υφολική υστερεκτομή) με ή χωρίς αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων
 • Αφαίρεση της μήτρας και του τραχήλου (ολική υστερεκτομή) με ή χωρίς αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων
 • Θεραπεία της ενδομητρίωσης, όταν αυτή περιλαμβάνει αφαίρεση κύστεων ενδομητρίωσης, αφαίρεση ενδομητρικού ιστού ή εξάτμιση ενδομητριωτικών βλαβών.
 • Λύση συμφύσεων
 • Εγχείρηση των σαλπίγγων για τη θεραπεία της υπογονιμότητας που προκαλείται από απόφραξή τους.
 • Εγχείρηση καρκίνου της μήτρας και του τραχήλου σε πρώιμα στάδια.