Ανακοινώσεις σε Ελληνικά/ Διεθνή Συνέδρια/ Chairing

1. Lampos G. Recurrent pregnancy loss. Predisposing factors and Management.
International Conference on Women’s Health, Reproduction and Fertility,
Reproduction Fertility 2019, April 2019, Abu Dhabi, UAE

2.Lampos G. Hyperandrogenic syndromes and perinatal outcome. The 7 th National
Congress of Gynecological Endocrinology, Hellenic Society of Gynecological
Endocrinology, January 2019, Athens, Greece.

3.Lampos G. Recurrent pregnancy loss. The 11 th Athens Congress on Women’s
Health and Disease, September 2018, Athens, Greece.

4.Labos G. DT56a as an alternative treatment for menopausal symptoms: efficacy and
safety compared to estrogen progesterone therapy (EPT) in Greek postmenopausal
women. The 9th Congress on Women’s Health and Disease, August 2014, Athens.

5.Efficacy and safety of Femarelle (DT56a) compared to Estrogen Progesterone
Replacement Therapy (EPT). George Labos, Eftixios Trakakis, Paraskevi
Pliatsika, Areti Avgoulea, George Simeonidis , Dimitrios Kassanos, Irene
Labrinoudaki. 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, ISGE
2012, Firenze, Italy.

6.Alternative treatment for menopausal symptoms: efficacy and safety in Greek
postmenopausal women. George Labos, Eftixios Trakakis, Paraskevi Pliatsika ,
Areti Avgoulea, Dimitrios Kassanos, Irene Labrinoudaki. 9 O Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Εμμηνόπαυσης, EMAS2012, Αθήνα.

7.Parenteral administration of natural progesterone for hormonal replacement
therapy (HRT). Lambos G, Dimitraki M, Koutlaki N, Zervoudis S, Nikas I,
Mandratzi J, Sofiadou V, Grapsas X, Galazios G, Liberis V. 14 Ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Μάρτιος 2010, Firenze, Italy.

8.The muscle bone system in women with polycystic ovary syndrome: A peripheral
quantitative computed tomography (pQCT) study. Trakakis E., Balanika A., Baltas
C.S., Metania E., Basios G., Simeonidis G., Kardamis S., Sioulas V., Vagopoulos
V., Labos G., Skarantavos G., Chrelias C., Kassanos D. The 8 th Congress on
Women’s Health & Disease. Book of Abstracts.

9.Υπερτασικές διαταραχές κύησης: παράγοντες κινδύνου και επιδημιολογική
ανάλυση. Λάμπος Γ., Ψιλλάκη Α., Μπουχλαριώτου Σ., Λιάτσικος Σ., Κουτλάκη
Ν., Τσικούρας Π., Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. 11 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής
και Γυναικολογίας. Τόμος Πρακτικών.

10.Ανωμαλίες μεταβολισμού γλυκόζης σε Ελληνίδες γυναίκες με σύνδρομο
πολυκυστικών ωοθηκών. Ε. Τρακάκης, Γ. Μπάσιος, Μ. Πέππα, Γ. Συμεωνίδης, Γ.
Λάμπος, Μ. Κρεατσά, Μ. Μισαηλίδου, Ε. Μπουτάτη, Β. Βαγγόπουλος, Χ. Χρέλιας,
Δ. Κασσάνος. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. Τόμος
πρακτικών.

11.Ο επιπολασμός των διαταραχών μεταβολισμού της γλυκόζης και της αντίστασης
στην ινσουλίνη σε Ελληνίδες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Ε.
Τρακάκης, Γ. Μπάσιος, Γ. Λάμπος, Β. Βαγγόπουλος, Γ. Συμεωνίδης, Μ. Πέππα, Ε.
Μπουτάτη, Γ. Δημητριάδης, Δ. Κασσάνος. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής
Ενδοκρινολογίας. Τόμος πρακτικών.

12.PORTABLE ULTRASOUND IN OBSTETRICS. I. Grammatikakis, I.
Papanagiotou, G. Chrelias, G. Lambos, H. Spiridakis. International Conference on
Information Technologies in Health. Samos 2011, Conference Proceedings.

13.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΠΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. Αμμάρι Αλέξανδρος,
Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Ζωγράφου Χρήστος, Λιάτσικος Σπυρίδων, Δισλιάν
Βαλεντίνα, Λάμπος Γεώργιος, Γράψας Ξενοφών, Γαλάζιος Γεώργιος, Τσικούρας
Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Λυμπέρης Βασίλειος. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο
Οικογενειακού Προγραμματισμού, Φεβρουάριος 2010, Αλεξ/πολη. Τόμος
Πρακτικών

14.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠTΙΚΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 20μg
ΑΙΘΥΝΙΛΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗΣ ΜΕ ΓΕΣΤΟΔΕΝΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΠΙΡΕΝΟΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ζωγράφου Χρ, Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Αμμάρι
Αλέξανδρος, Λιάτσικος Σπυρίδων, Λάμπος Γεώργιος, Γράψας Ξενοφών, Γαλάζιος
Γεώργιος, Τσικούρας Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Λυμπέρης Βασίλειος. 6o
Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Φεβρουάριος 2010,
Αλεξ/πολη. Τόμος Πρακτικών.

15.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΥΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Λιάτσικος
Σπυρίδων, Ζωγράφου Χρήστος, Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Αμμάρι Αλέξανδρος,
Λάμπος Γεώργιος, Γαλάζιος Γεώργιος, Γράψας Ξενοφών, Τσικούρας Παναγιώτης,
Κουτλάκη Νικολέτα, Λυμπέρης Βασίλειος. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού
Προγραμματισμού, Φεβρουάριος 2010, Αλεξ/πολη. Τόμος Πρακτικών.

16.ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΑΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ Λιάτσικος Σπυρίδων, Νταφόπουλος
Αλέξανδρος, Ζωγράφου Χρήστος, Αμμάρι Αλέξανδρος, Λάμπος Γεώργιος,
Γράψας Ξενοφών, Γαλάζιος Γεώργιος, Κουτλάκη Νικολέτα, Τσικούρας
Παναγιώτης, Λυμπέρης Βασίλειος. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού
Προγραμματισμού, Φεβρουάριος 2010, Αλεξ/πολη

17.Καισαρική τομή, μελέτη των ενδείξεων και της διακύμανσης τους μεταξύ 1997-
2005, με τη μεσολάβηση του <<crash>>. Σουμάκης Κ., Λάμπος Γ., Φτούλης Δ.,
Τσιούτσιος Χ., Μέτσης Γ., Τουρουντούς Ι., Ρόκκος Θ., Μαχαιριώτης Χ. 10 Ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Τόμος Πρακτικών.

18.Μελέτη επιτόκων με πρόωρη ρήξη υμένων στο Θριάσιο την πενταετία 2000- 2005.
Τουρουντούς Ι., Λάμπος Γ., Σπυριδάκης Χ., Μαχαιριώτης Χ. 4 ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Τόμος Πρακτικών.

 

CHAIRING

Day 3 versus Day 5 Embryo Transfer in Assisted Reproduction.. The Endometrial Factor
(Keynote Lecture). The 11 th Athens Congress on Women’s Health and Disease, September
2018, Athens, Greece.

Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ