Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές

1.Labos G., Trakakis E., Pliatsika P., Augoulea A., Vagopoulos V., Basios G., Simeonidis G,
Creatsa M., Alexandrou A., Iliodromiti Z, Kassanos D., Lambrinoudaki I. Efficacy and safety
of DT56a (Femarelle) compared to hormone therapy in Greek postmenopausal women. J
Endocrinol Invest. 2013 Jul-Aug;36(7):521-6. doi: 10.3275/8926. Epub 2013 Apr 8.

2.Vaggopoulos V, Trakakis E, Chrelias C, Panagopoulos P, Basios G, Makridima S,
Sioulas VD, Simeonides G, Labos G, Boutati E, Kassanos D. Comparing classic
and newer phenotypes in Greek PCOS women: the prevalence of Metabolic
Syndrome and their association with Insulin Resistance. J Endocrinol Invest. 2013
Jul-Aug;36(7):478-84. doi: 10.3275/8771. Epub 2012 Nov 27

3.E.Trakakis, G.Basios, M.Pepa, G.Simeonidis, G.Labos, M.Creatsa, M.Misailidou,
E.Boutati, V.Vagopoulos, D.Kassanos. The prevalence of glucose metabolism
abnormalities in Greek women with polycystic ovary syndrome. Gynecol
Endocrinol. 2012 Nov;28(11):867-70. doi: 10.3109/09513590.2012.683058. Epub
2012 May 10.

4.Augmentation of cortical bone mineral density in women with polycystic ovary
syndrome: A peripheral quantitative computed tomography (pQCT) study. D.
Kassanos, E. Trakakis, C. S. Baltas, O. Papakonstantinou, G. Simeonidis, G.
Salamalekis, I. Grammatikakis, G.Basios, G.Labos, G. Skarantavos, A. Balanika .
Hum Reprod 2010, June 14.

5.Trakakis E, Basios G, Trompoukis P, Labos G, Grammatikakis I, Kassanos D.
An update to 21-hydroxylase deficient congenital adrenal hyperplasia. Gynecol
Endocrinol. 2010 Jan;26(1):63-71.

6.Eftihios Trakakis, Costas Loghis, Demetrios Laggas, George Simeonides, Vassilis
Vagopoulos, Charalambos Chrelias, Georgios Lambos, Emmanuel Salamalekis,
Demetrios Kassanos. Successful full term pregnancies in lupus patient supported
with prednisolone, acetylsalicylic acid and high progesterone doses. Clin Exper
Obstet Gynecol, 34, 4,2007,212-214.

7.Eftihios Trakakis, George Simeonides, Vassilis Vaggopoulos, Demetrios Laggas,
Charalambos Chrelias, George Lambos, Demetrios Kassanos. Recent advances in
the molecular biology and clinical presentation of 21- hydroxylase deficiency.
Short Form. Words text: 3286, Words abstract: 206, Tables 3, Figures 1.
Δημοσίευση στα αγγλικά. Online Publication, 25/9/2007, in
WWW.SIICSALUD.COM.  επαναδημοσίευση 11 Μαρτίου 2008 in
WWW.SIICSALUD.COM..

8.Eftihios Trakakis, George Simeonides, Vassilis Vaggopoulos, Demetrios Laggas,Charalambos Chrelias, George Labos, Demetrios Kassanos. Congenital adrenal
hyperplasia due to 21- hydroxylase deficiency: Current concepts. Long Form.
Words text: 5243, Words abstract: 206, Tables 3, Figures 4. Δημοσίευση
στα αγγλικά.Online Publication, 22/10/2007, in WWW.SIICSALUD.COM

9.Eftihios Trakakis, George Simeonides, Vassilis Vaggopoulos, Demetrios Laggas,
Charalambos Chrelias, George Labos, Demetrios Kassanos. GENETICA Y
PRESENTACION DE LA DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA. Δημοσίευση
στα ισπανικά. Online Publication, 25/9/2007, in WWW.SIICSALUD.COM.
επαναδημοσίευση 11 Μαρτίου 2008 in WWW.SIICSALUD.COM.

10.Tsikouras P., Labos G. Retrospektive Studie über die frequenz von Zervikal
Pathologie in jungen Frauen in der Zeit 2000-2007 in Thrakien. Δημοσίευση στα
Γερμανικά, Gebüsch Frauenheld 2008 ,68: S77

11.Zografou C., Labos G., Koutlaki N., Galazios G., Lyberis B. Uterine prolapse
during pregnancy: a case report. Journal of Obstetrics and gynaecology, under
submission

12.Labos G., Ammari A., Zografou C., Koutlaki N., Galazios G., Liberis B. Fertility
drugs, review article. Human Fertility, under submission