Επεμβάσεις Ιατρού

Ο Δρ Γεώργιος Λάμπος σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Γυναικολογικές- Μαιευτικές κλινικές της Αθήνας, πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία τις κάτωθι επεμβάσεις:

 • Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων ωοθηκών
 • Λαπαροσκοπική υστερεκτομή
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση εξωμητρίου κυήσεως
 • Λαπαροσκοπική απολίνωση σαλπίγγων
 • Λαπαροσκοπική θεραπεία ενδομητριώσεως σταδίου Ι,ΙΙ – λύση συμφύσεων
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων μήτρας (υποορογονίων & ενδοτοιχωματικών)
 • Ωοληψία (λήψη ωαρίων στο πλαίσιο της εξωσωματικής ή για λόγους διατήρησης ωαρίων)
 • Εμβρυομεταφορά (μεταφορά εμβρύων σε φρέσκους ή κατεψυγμένους κύκλους μετά από απόψυξη)
 • Σπερματέγχυση (IUI)
 • Κοιλιακή ολική υστερεκτομή
 • Κοιλιακή αφαίρεση ινομυωμάτων
 • Διαγνωστική υστεροσκόπηση
 • Επεμβατική υστεροσκόπηση για αφαίρεση ινομυωμάτων μήτρας (υποβλενογονίων) πολυπόδων
 • Αφαίρεση μορφωμάτων αιδοίου και βιοψία
 • Διάνοιξη βαρθολινείου αδένα- μαρσιποποίηση
 • Κωνοειδή εκτομή τραχήλου (με LOOP)
 • Αφαίρεση & καυτηριασμό κονδυλωμάτων τραχήλου-αιδοίου
 • Laser αναγέννησης κόλπου
 • Πρόσθια οπίσθια κολπορραφία- κολποπλαστική
 • Τοποθέτηση ταινίας TVT-TVTO σε ακράτεια ούρων (SUI)
 • Περίδεση τραχήλου μήτρας σε περιπτώσεις τραχηλικής ανεπάρκειας
 • Απόξεση μήτρας (Γυναικολογική ή Μαιευτική)
 • Αφαίρεση ογκιδίου/ μορφώματος μαστού

Όλες οι Λαπαροσκοπικές και Υστεροσκοπικές πράξεις καταγράφονται ηλεκτρονικά και παραδίδονται στην Ασθενή με το πέρας της επέμβασης σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD).

Σε βαριά ογκολογικά περιστατικά γίνεται συνεργασία με χειρουργούς- ογκολόγους.

Σε χειρουργεία μαστού γίνεται συνεργασία με εξειδικευμένους χειρουργούς- μαστολόγους.

Η συνεργασία Γυναικολόγου και μαστολόγου υπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της Γυναίκας καθώς προσεγγίζεται ολιστικά η Γυναίκα σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και ορίζεται η διατήρηση της Γονιμότητας και η ποιότητα της ζωής της σαν πρωταρχικός στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης, παράλληλα με την εκρίζωση της νόσου.