Αποστείρωση

Χρησιμοποιείται κλίβανος ξηράς αποστείρωσης  νοσοκομειακού επιπέδου. Το σύνολο σχεδόν των εργαλείων που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα . Οι κολποδιαστολείς είναι πλαστικοί, Ιταλικής προέλευσης, ατραυματικοί. Οι χώροι απολυμαίνονται καθημερινά ενώ τηρούνται αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα Covid.