Ευχαριστούμε το doctoranytime για την δημοσίευση του άρθρου στο πάντα ενημερωμένο blog του.

Κλείστε τώρα ραντεβού για μια εκτίμηση στο πρόβλημα που σας απασχολεί.

 

eksosomatiki gonimopoiisi

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τόσο αναφορικά με τις γνώσεις μας στον συγκεκριμένο τομέα όσο και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, κυρίως στο θέμα των εργαστηρίων.

Η βασική, όμως, αρχή παραμένει η διέγερση των ωοθηκών με την χρήση κάποιων ουσιών που λέγονται γοναδοτροπίνες και GnRH ανάλογα (αγωνιστές ή ανταγωνιστές) μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα (πρωτόκολλα αγωνιστών ή ανταγωνιστών αντίστοιχα) με στόχο την λήψη ωαρίων που στο εργαστήριο θα γονιμοποιηθούν σε έμβρυα (με την χρήση σπέρματος) και τα οποία θα μεταφερθούν στη μήτρα με τη διαδικασία της εμβρυομεταφοράς.

Τι είναι ο βαθμός διέγερσης των ωοθηκών;

Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι παρά την όποια εξέλιξη μπορεί να έχει γίνει για παράδειγμα στον χώρο των εργαστηριακών τεχνικών, κομβικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας είναι ο βαθμός διέγερσης της ωοθήκης, δηλαδή ο αριθμός των ωαρίων που κατά την ωοληψία θα πάρουμε (και τα οποία θα γονιμοποιηθούν στο εργαστήριο σε έμβρυα).

oothikes

Μικρότερος αριθμός ωαρίων σημαίνει λιγότερα έμβρυα στο εργαστήριο (καθώς δεν θα γονιμοποιηθούν όλα τα ωάρια) και άρα μικρότερη δυνατότητα επιλογής των προς μεταφορά εμβρύων. Πράγματι, η επιτυχία της εξωσωματικής είναι ευθέως ανάλογη του αριθμού των ωαρίων που κατά την ωοληψία λαμβάνονται.

H υπέρμετρη, βέβαια, διέγερση της ωοθήκης με ανεύρεση υπερβολικά υψηλής τιμής της ορμόνης οιστραδιόλη (Ε2) κατά την ωοληψία, όπως και η λήψη περισσότερων των 20 ωαρίων κατά την διάρκειά της, μπορεί να γίνει επικίνδυνη καθώς εγκυμονεί την ύπαρξη ενός συνδρόμου γνωστού σαν σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS).

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη του συνδρόμου αυτού, η εμβρυομεταφορά πρέπει να αναβληθεί και τα γονιμοποιημένα ωάρια να καταψυχθούν για μελλοντική χρήση, καθώς η κατάσταση αυτή είναι δυνητικά απειλητική για τη ζωή της γυναίκας.

Ποιος αριθμός ωαρίων απαιτείται και τι είναι το σύνδρομο υπερδιέγερσης;

Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η αλόγιστη διέγερση των ωοθηκών. Το ζητούμενο πρέπει πάντα να είναι η διέγερση των ωοθηκών στον βαθμό που θα μας επιτρέψει να έχουμε την καλύτερη δυνατή λήψη ωαρίων (eggs pick up) χωρίς αυτό να γίνει απειλητικό για την ζωή της γυναίκας (κυρίως μέσω της εμφάνισης υπερδιέγερσης-
OHSS). Τα πρωτόκολλα (και οι δόσεις) εν προκειμένω που θα επιλεγούν πρέπει να είναι τα κατάλληλα ώστε να έχουμε το υψηλότερο δυνατόν, ασφαλές αποτέλεσμα.

oario

Πρέπει να πάρουμε, με άλλα λόγια όσα περισσότερα ωάρια μπορούμε χωρίς να δημιουργήσουμε σύνδρομο υπερδιέγερσης. Στην πραγματικότητα πρέπει, αν θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας των εξωσωματικών (ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους), να μπορούμε να εκτιμήσουμε την αντίδραση της ωοθήκης στην διέγερσή της πριν αυτή ξεκινήσει, επιλέγοντας έτσι το καταλληλότερο δυνατό πρωτόκολλο.

Η δυσκολότερη κατάσταση είναι η ύπαρξη των λεγόμενων “φτωχών απαντητριών” (poor responders), δηλαδή η ύπαρξη ωοθηκών, οι οποίες δεν θα απαντήσουν στην συνήθη ωοθηκική διέγερση. Σε διάφορες μελέτες αναφέρονται σε ποσοστά από 9- 24 % του συνόλου των κύκλων με αυξητικές τάσεις την τελευταία δεκαετία.

Οι γυναίκες αυτές έχουν μικρότερο αριθμό ωαρίων κατά την ωοληψία, μικρότερο αριθμό εμβρύων που δημιουργούνται και συνεπώς εμβρύων που μεταφέρονται και μοιραία πολύ μικρότερα ποσοστά επιτυχίας από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Μπορούμε άραγε να προβλέψουμε τις poor responders έτσι ώστε να εφαρμόσουμε ένα κατάλληλα φτιαγμένο γι’ αυτές πρωτόκολλο και τελικά να ανεβάσουμε τα ποσοστά επιτυχίας τους;

Η ανίχνευση των poor responders πριν την ωοθηκική διέγερση είναι το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Ποιοι λόγοι κατατάσσουν μια γυναίκα στους "poor responders";

ilikia gonimotita

Η ωοθηκική απάντηση φθίνει αναλογικά με την ηλικία, ξεκινώντας από τα 37 με 38 έτη και προοδευτικά μέχρι την εμμηνόπαυση. Η ηλικία όμως δεν είναι το μόνο κριτήριο. Γυναίκες που είναι poor responders ‘per se’ θα εμφανίσουν μικρότερο αριθμό ωαρίων ήδη από νεαρότερη ηλικία. Ο αριθμός των παραγόμενων ωαρίων μπορεί επίσης να επηρεαστεί από γενετική προδιάθεση, την ύπαρξη μονής ωοθήκης (πχ λόγου απώλειας της ωοθήκης), την ύπαρξη αυτοάνοσου νοσήματος ή κάποιου άλλου νοσήματος όπως σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1, β θαλασαιμία, ακόμα και από το χρόνιο κάπνισμα σύμφωνα με κάποιες μελέτες.

Η ηλικία είναι ο πιο σημαντικός ανεξάρτητος παράγοντας αλλά δεν μπορεί να είναι ο μόνος. Χρειαζόμαστε κάποιους παράγοντες που θα μας καταδείξουν το δυναμικό της ωοθήκης. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος βιοχημικός παράγοντας είναι η ορμόνη FSH. Παρά την μεγάλη της χρήση έχει φανεί ότι η χρησιμότητά της είναι κυρίως σε πολύ υψηλές τιμές (15- 20 mIU/ml) καθώς η FSH αρχίζει να ανεβαίνει ήδη τουλάχιστον μια δεκαετία πριν την εμμηνόπαυση.

Έτσι, τιμές ανώτερες των φυσιολογικών αλλά μικρότερες από 15 δεν είναι ιδανικές για την μέτρηση του δυναμικού της ωοθήκης προ της διέγερσης. Για να μετρήσουμε κάτι τέτοιο έχουμε 2 τρόπους. Ο πρώτος είναι η μέτρηση των μικρών ωοθυλακίων με άντρο υπερηχογραφικά στην 1η ημέρα της Ε.Ρ. (AFC). Η εξωσωματική δεν μπορεί να δημιουργήσει ωάρια αλλά να διεγείρει την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Από την πληθώρα των ωαρίων που η ωοθήκη διαθέτει, κάποια επιλέγονται (ή σωστότερα στρατολογούνται) την 1η ημέρα του κύκλου, για να αναπτυχθούν έτσι και αλλιώς.

Αυτό που θα φτάσει πρώτο σε ένα κρίσιμο μέγεθος (το λεγόμενο κυρίαρχο ωοθυλάκιο) θα ραγεί, δίδωντας την ωορρηξία, με την απελευθέρωση ενός (σε κάθε κύκλο) ωαρίου. Στην πραγματικότητα, σε ένα κύκλο εξωσωματικής, προκαλούμε μια πολλαπλή ωοθυλακική διέγερση, αναπτύσσονται δηλαδή ταυτόχρονα πολλά ωοθυλάκια και τελικά παίρνουμε πολλά ωάρια. Μια ωοθήκη που έχει χαμηλό δυναμικό θα έχει μικρό αριθμό τέτοιων ωαρίων (AFC), άρα η διέγερση ούτως ή άλλως δεν θα οδηγήσει στην ωρίμανση πολλών ωαρίων. Επειδή ο αριθμός AFC δεν είναι σταθερός σε κάθε κύκλο, μπορούμε να ακυρώσουμε ένα κύκλο με χαμηλό AFC (σε υπέρηχο που θα γίνει στην αρχή του κύκλου) και να επιχειρήσουμε διέγερση σε ένα κύκλο με υψηλότερο αρχικά AFC. Mε την ίδια αποτελεσματικότητα, θα πάρουμε αυτόματα περισσότερα ωάρια.

Η βιοχημική μέτρηση που περιγράφει καλύτερα το ωοθηκικό δυναμικό είναι η λεγόμενη αντι- Μυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ). Σε αντίθεση με την FSH, δεν απαιτείται να γίνει στην αρχή του κύκλου αλλά οποτεδήποτε στην διάρκειά του. Οι αποκλίσεις της δε, σε διάστημα ενός έτους, είναι πολύ μικρότερες από την FSH, συνεπώς είναι πολύ πιο αξιόπιστη αυτής.

Η ΑΜΗ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι η ιδανική εξέταση για να μας δείξει το δυναμικό της ωοθήκης.

Τι θα μπορούσε πάντως να μας δείξει καλύτερα το δυναμικό αυτό, από την ίδια την απάντηση της ωοθήκης στην (κατάλληλη) διέγερση?

Ειδικοί από όλον τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην Μπολόνια της Ιταλίας στα πλαίσια παγκόσμιου φόρουμ για τις γυναίκες με φτωχή ωοθηκική διέγερση, δηλαδή τις poor responders. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, poor responders μπορούν να θεωρηθούν οι γυναίκες που έχουν 2 από τα ακόλουθα 3 κριτήρια:

1. Προηγούμενο ιστορικό φτωχής ωοθηκικής απάντησης (4 ωάρια κατά την ωοληψία) σε κύκλο με επαρκή διέγερση,
2. AFC 5-7 ωάρια στην αρχή του κύκλου ή/και AMH 0.5-1.1 ng/ml
3. Γυναίκα ηλικίας 40 ετών ή μικρότερης ηλικίας που παρουσιάζει οποιονδήποτε παράγοντα κινδύνου για φτωχή ωοθηκική απάντηση, με κυριότερους παράγοντες, την ύπαρξη αυτοάνοσου νοσήματος, το ιστορικό χειρουργείου στην ωοθήκη, το ιστορικό γενετικών νοσημάτων ή γυναίκα που έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

Πηγή:https://blog.doctoranytime.gr

Ερχόμενος σε επαφή με πολλά ζευγάρια που βίωναν  την αγωνία της αδυναμίας επίτευξης σύλληψης, αποφάσισα, στην προσωπική μου ιστοσελίδα  www.womanhealthy.gr, να ανεβάσω ένα άρθρο που καταρχάς προσπαθούσα να ορίσω την υπογονιμότητα (Ορίζοντας την υπογονιμότητα).

Περισσότερα...

Η συνέντευξη που παραχώρησα στην εφημερίδα Σημερινή της Κύπρου. Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία..

Περισσότερα...

Μεγάλο και εύλογο το ενδιαφέρον του κοινού για την κληρονομική προδιάθεση του καρκίνου του μαστού, τον γονιδιακό της έλεγχο και την προληπτική μαστεκτομή.

Περισσότερα...

Η εμμηνόπαυση είναι η φυσιολογική διαδικασία η οποία περιγράφει το τέλος των περιοδικών κύκλων της έμμηνου ρύσης στις γυναίκες.

Περισσότερα...

Ένας κλασικός προβληματισμός των εγκύων γυναικών αναφορικά με την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων γέννησης παιδιών με χρωμοσωμική ανωμαλία, είναι η αναγκαιότητα ή μη της διενέργειας αμνιοπαρακέντησης.

Περισσότερα...

Ο Γεώργιος Λάμπος, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, απαντά στο Υγείαonline.gr, σε 9 συνήθη ερωτήματα, για το τεστ Παπανικολάου και την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Περισσότερα...

Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας, χάρις στις προσπάθειες της Εταιρείας μας, ως ο μήνας πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Μία μοναχική στην αρχή πορεία, παρέσυρε στη συνέχεια δεκάδες άλλους φορείς και εταιρείες, έτσι που

Περισσότερα...

Μια αντισυλληπτική μέθοδος θεωρείται αποτελεσματική όταν ο αριθμός των ανεπιθύμητων κυήσεων είναι μικρότερος από 2 στις 100 γυναίκες που χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή για διάστημα ενός έτους. Όταν το ποσοστό των ανεπιθύμητων κυήσεωνείναι από 2 μέχρι 10 %, η μέθοδος αυτή

Περισσότερα...

Ακούστε: η επίσκεψη στο γυναικολόγο δε χρειάζεται να προκαλεί άγχος. Πράγματι, συχνά το πιο τρομακτικό πράγμα είναι το άγνωστο. Και επειδή μπορεί να μην ξέρετε πάντα τι να περιμένετε, μπορεί να αφήνετε να περνάνε έτσι τα πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε άβολα – και αυτό δεν είναι εντάξει.

Περισσότερα...

Υπογονιμότητα μπορεί να θεωρηθεί η αδυναμία σύλληψης έπειτα από ένα χρόνο κανονικών, χωρίς προφυλάξεις, επαφών. Εαν η γυναίκα δεν έχει ιστορικό κυήσεων, αυτό ονομάζεται πρωτοπαθής υπογονιμότητα, ενώ, αν στο παρελθόν έχει συμβεί εγκυμοσύνη, ονομάζεται δευτεροπαθής υπογονιμότητα.

Περισσότερα...

Η λαπαροσκόπηση και η υστεροσκόπηση αποτελούν την ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική.

Η λέξη λαπαροσκόπηση φανερώνει ότι η τεχνική αυτή βασίζεται στην επισκόπηση με τηλεσκοπική κάμερα οπτικής ίνας (κρύο φως) των έσω οργάνων, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Περισσότερα...

Η τραχηλίτιδα, δηλαδή η φλεγμονή του τραχήλου της μήτρας, είναι μια συνηθισμένη γυναικολογική πάθηση, καθώς την αντιμετωπίζουν οι μισές γυναίκες σε κάποια περίοδο της ενήλικης ζωής.

Οι φλεγμονές αυτές μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες, ασυμπτωματικές ή συμπτωματικές. Ποιες είναι οι διαφορές τους, πού οφείλονται και πώς αντιμετωπίζονται;

Περισσότερα...

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται κύστεις στις ωοθήκες που είναι κατά κανόνα καλοήθεις και αποτέλεσμα της λειτουργίας των ωοθηκών (λειτουργικές κύστεις).

Η παρουσία τους είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την ανταπόκριση των ωοθηκών στη φαρμακευτική αγωγή.

Περισσότερα...

Η απόξεση ενδομητρίου, είναι μια επέμβαση στην οποία τίθενται όλο και περισσότερες γυναίκες στις μέρες μας, αφού οι διάφορες παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος είναι πλέον πολύ συχνές.

Η απόξεση του ενδομητρίου, αποτελεί μια μέθοδο, κατά την οποία, μετά από ολική νάρκωση συνήθως, αφαιρείται τμήμα του ενδομητρίου, του εσωτερικού τμήματος της μήτρας.

Περισσότερα...

Η εμμηνόπαυση, είναι ένα φυσικό φαινόμενο στη ζωή μιας γυναίκας, πολύ συχνά συνοδεύεται από ενοχλητικές παρενέργειες, με τη μορφή των αγγειοκινητικών, ψυχολογικών και μεταβολικών διαταραχών.

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική αλλαγή στη ζωή κάθε γυναίκας.

Περισσότερα...

Η κυκλική εμφάνιση της περιόδου, σταθερά κάθε μήνα, βασίζεται στην ισορροπία των ορμονών.

Αν η ισορροπία διαταραχτεί, αυτόματα σημαίνει και διαταραχές στον κύκλο.

Τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη είναι οι βασικότερες «γυναικείες» ορμόνες. Διαταραχές στις ορμόνες αυτές προκαλούν και αντίστοιχες διαταραχές στην περίοδο.

Περισσότερα...

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι η κλινική διάγνωση σε ασθενείς με περίσσεια ανδρογόνων (αύξηση των ανδρικών ορμονών που μπορεί να προκαλέσει ακμή, υπερτρίχωση και αλωπεκία), ανωορρηξία και ακανόνιστο κύκλο, και/ ή ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη.

Περισσότερα...

Η αντισύλληψη δεν αρκεί να γίνεται, αλλά πρέπει να γίνεται και σωστά. Για την απόλαυση στον έρωτα. Για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Παχαίνει το χάπι; Πόσο αποτελεσματικό είναι το σπιράλ; Σκοτώνει το προφυλακτικό την ηδονή; Πώς εφαρμόζει αντισύλληψη ο γιατρός κατόπιν εορτής, μετά από μια κρίσιμη συνουσία; Ο φόβος της εγκυμοσύνης θα σβήσει μια για πάντα, όταν έρθει το γυναικείο προφυλακτικό και στην Ελλάδα;

Περισσότερα...

Η Μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανήματος που ονομάζεται μαστογράφος.

Με τη βοήθεια των ακτίνων Χ και τη χρήση χαμηλής δόσης ακτινοβολίας η μαστογραφία σήμερα χρησιμοποιείται για την εξέταση του ανθρώπινου μαστού με κύριο στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Περισσότερα...

Τί είναι το υπερηχογράφημα μαστών και πότε έχει ένδειξη;

Αντικαθιστά τη μαστογραφία ή αντικαθίσταται από αυτή;

Η κοινή αντίληψη είναι ότι οι νεότερες ασθενείς και οι ασθενείς με ιδιαίτερα πυκνό μαστό πρέπει να υποβάλλονται σε υπερηχογράφημα μαστών, αλλιώς η μαστογραφία αρκεί.

Περισσότερα...

Η ψηλάφηση και η αυτοεξέταση του στήθους είναι κάτι που πρέπει κάθε γυναίκα να μάθει να κάνει μετά την εφηβεία της.

Κάθε γυναίκα θα πρέπει να γνωρίζει πως να ανακαλύπτει τυχόν ύποπτα σημάδια.

Σε πολλές περιπτώσεις σώζει ζωές. Αν νιώσει κάτι περίεργο τότε αμέσως πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό της.

Περισσότερα...

O ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι ένας “επικίνδυνος σεξουαλικός επισκέπτης”, ο οποίος εκτός από το ότι ενοχοποιείται για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, συσχετίζεται και με καρκίνους άλλων οργάνων (κόλπου, αιδοίου, πρωκτού, πέους, στοματικής κοιλότητας, αμυγδαλών, φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγου, πιθανόν και άλλων) και, μάλιστα, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 30-90%.

Περισσότερα...

Όταν μιλάμε για διαβήτη, εννοούμε ότι ο οργανισμός -και συγκεκριμένα το πάγκρεας- δεν είναι σε θέση να παράγει την απαιτούμενη ινσουλίνη, την ορμόνη που ρυθμίζει την ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο μηχανισμός παραγωγής της συγκεκριμένης ορμόνης παρεμποδίζεται από τη δράση των ορμονών που εκκρίνει ο πλακούντας.

Περισσότερα...

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο έντονος, οξύς, σαν κράμπες, πόνος που αισθάνονται αρκετές γυναίκες χαμηλά στην κοιλιά λέγετε: δυσμηνόρροια.

Ενώ ένας ήπιος πόνος κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι αναμενόμενος, η δυσμηνόρροια είναι έντονος πόνος, τόσο ανυπόφορος ώστε να περιορίσει τις καθημερινές δραστηριότητες και να οδηγήσει την ασθενή σε λήψη φαρμάκων.

Περισσότερα...

Η ενδομητρίωση είναι μια πάθηση κατά την οποία ενδομήτριο αναπτύσσεται σε περιοχές έξω από τη μήτρα, δηλαδή στα όργανα της κοιλιάς και της λεκάνης.

Στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται εστίες ή οζίδια ή κύστεις.

Η ενδομητριωτική βλάβη μοιάζει ιστολογικά με το ενδομήτριο, και κατά την διάρκεια της περιόδου παράγει και αυτή μικρές ποσότητες αίματος όπως και η μήτρα.

Περισσότερα...

Ο ιός HPV μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής και συγκεκριμένα περισσότερο μέσω της άμεσης επαφής με το δέρμα της γεννητικής χώρας των ανδρών και των γυναικών και λιγότερο μέσω της επαφής με το σπέρμα ή τα κολπικά υγρά.

Η χρήση προφυλακτικού περιορίζει πάρα πολύ τη μετάδοση του ιού, καθώς και όλων των αφροδίσιων νοσημάτων, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και δεν σπάσει.

Περισσότερα...

Ουρολοίμωξη καλείται κάθε λοίμωξη (συνήθως βακτηριακή) που προσβάλλει κάποιο τμήμα του ουροποιητικού συστήματος.

Φυσιολογικά τα ούρα είναι στείρα μικροβίων δηλαδή δεν περιέχουν μικροοργανισμούς.

Όταν όμως μικροοργανισμοί εισέλθουν στο ουροποιητικό σύστημα ότε μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να προκαλέσουν λοιμώξεις τις λεγόμενες ουρολοιμώξεις.

Περισσότερα...

Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα που αναπαράγονται διαρκώς και έχουν την ικανότητα να μετατραπούν (να διαφοροποιηθούν) σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου στο σώμα ενός οργανισμού (π.χ. σε μυϊκό, ερειστικό, νευρικό κλπ κύτταρο).

Tα βλαστοκύτταρα προέρχονται από ένα έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλαδή από ένα έμβρυο 5ης ημέρας, περίπου 100 κυττάρων.

Περισσότερα...

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ιατρός δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας, για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα, άρθρα και δημοσιεύσεις.

* Απαιτούμενα πεδία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Αιμιλίου Βεάκη 45 & Δελφών 18   
    Περιστέρι, 12134

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 210 577 0010

6944 732 764

Facebook